ASOCIACIÓN REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS DE VIGO

Representante legal: ROSARIO OTERO RODRÍGUEZ
C.I.F: G36928646
Coordinador técnico: ROSA FONTAIÑA PAZOS