ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS BENXAMÍN PAZ CORDAL, AMBEPA

Representante legal: MARIA TERESA BELLO CENDAN
C.I.F: G27160597
Coordinador técnico: XOSE LOIS BAAMONDE CAMBA

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DA CONSTITUCIÓN
27800 - VILALBA - LUGO
Teléfono: 982 510 135 Móbil: 617 765 396
Fax: 982 510 135
Email: xosebaamonde@gmail.com
Nº de voluntarios: 18

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación de persoas con discapacidade, na actualidade formada por 207 socios

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado