ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS BENXAMÍN PAZ CORDAL, AMBEPA

Representante legal: MARIA TERESA BELLO CENDAN
C.I.F: G27160597
Coordinador técnico: XOSE LOIS BAAMONDE CAMBA