CENTRO SOCIAL FOGAR TERCEIRA IDADE DE FENE

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: Mª CARMEN RODRÍGUEZ BARREIRO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DE CASTRO, Nº 3 - PERLÍO
15500 - FENE - A CORUÑA
Teléfono: 981-343358 Móbil: 981-343358
Fax: 981-343308
Email: ignacio.orejas.banos@xunta.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: