CENTRO SOCIAL FOGAR TERCEIRA IDADE DE FENE

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: Mª CARMEN RODRÍGUEZ BARREIRO