CONCELLO DE CHANTADA

Representante legal: MANUEL ANXO TABOADA RODRIGUEZ
C.I.F: P2701600E
Coordinador técnico: ILDEFONSO PIÑEIRO DIAZ

CONTACTO

Enderezo:
CASA DA CULTURA.PRAZA DO MERCADO S/N
27500 - CHANTADA - LUGO
Teléfono: 982-441752 Móbil:
Fax: 982-440507
Email: aytochantada@infonegocio.com
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: