CONCELLO DE COLES

Representante legal: ELADIO PÉREZ MOURE
C.I.F: P3202700E
Coordinador técnico: ASER DÍAZ GONZÁLEZ

CONTACTO

Enderezo:
VILARCHAO, S/N
32152 - COLES - OURENSE
Teléfono: 988-204184 Móbil: 679658920
Fax: 988-204184
Email: aedl@concellodecoles.org
Nº de voluntarios: 43

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado