CONCELLO DE COLES

Representante legal: ELADIO PÉREZ MOURE
C.I.F: P3202700E
Coordinador técnico: ASER DÍAZ GONZÁLEZ