CONCELLO DE LÁNCARA

Representante legal: DARIO ANTONIO PIÑEIRO LÓPEZ
C.I.F: P2702600D
Coordinador técnico: PILAR TOIRÁN VIEITO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ROSALÍA DE CASTRO,17
27360 - LÁNCARA - LUGO
Teléfono: 982-543152 Móbil:
Fax: 982-543077
Email: concello.lancara@eidolocal.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos: (ACTUALIZADE E COMPLETADE OS CAMPOS QUE CORRESPONDAN POR FAVOR. LOGO BORRADE ESTE TEXTO)
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: