ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS ACTIVOS A XANELA

Representante legal: JUAN GUILLERMO GARCIA GOMEZ
C.I.F: G15224330
Coordinador técnico: JUAN GUILLERMO GARCIA GOMEZ