ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON DISCPAPACIDADE INTELECTUAL, ASPANAS

Representante legal: ANTONIA MASID RODRÍGUEZ
C.I.F: G32005498
Coordinador técnico: Lorena Amosa Cerviño

CONTACTO

Enderezo:
R/ Batundeira nº13
32960 - Ourense - OURENSE
Teléfono: 988 - 227164 / 988 - 239478 Móbil:
Fax: 988-240088
Email: aspanas@aspanas.es
Nº de voluntarios: 3

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos unha asociación de pais a favor das persoas con Discapacidade Intelectual de Ourense. O Obxectivo que perseguimos é a mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intlectual e das súas familias; así como, a súa autonomía e integración na sociedade.
A quen vai dirixida: O Programa de Voluntariado vai dirixido a toda persoa que queira formar parte de dita asociación, aportando motivación, entusiasmo,, ideas,... e contribuíndo a melloar a calidade de atención das persoas con discapacidade intelectual.
Quen pode colaborar: Pode colaborar calquer persoa con iniciativa e entusiasmo que queira formar parte de dita asociación.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado