ASOCIACIÓN DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON DISCPAPACIDADE INTELECTUAL, ASPANAS

Representante legal: ANTONIA MASID RODRÍGUEZ
C.I.F: G32005498
Coordinador técnico: Lorena Amosa Cerviño