ASOCIACIÓN DE VECINOS CONSUMIDORES Y USUARIOS CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DE BEADE-VIGO

Representante legal: JOSEFINA BARREIRO ALONSO
C.I.F: G36632081
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/ COUTADA, Nº 42
36312 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-210958 Móbil:
Fax: 986-211216
Email: info@av-beade.org
Nº de voluntarios: 61

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes