ASOCIACIÓN DE VECINOS CONSUMIDORES Y USUARIOS CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO DE BEADE-VIGO

Representante legal: JOSEFINA BARREIRO ALONSO
C.I.F: G36632081
Coordinador técnico: