ASOCIACIÓN XENTE DO TEA

Representante legal: TERESA Mª ESTEVEZ GONZALEZ
C.I.F: G36403269
Coordinador técnico: Jorge Talavera Alfaro

CONTACTO

Enderezo:
Amieiros, nº 3, 5º B
36860 - PONTEAREAS - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-661674 (centro multiusos) Móbil: 618705615
Fax: 986-661675
Email: xentedotea@gmail.com
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia