ASOCIACIÓN GALEGA DE RESIDENCIAS E CENTROS DE ANCIÁNS DE INICIATIVA SOCIAL ACOLLE

Representante legal: CELINA REY DIEGUEZ
C.I.F: G15526148
Coordinador técnico: MAITE RODRÍGUEZ RIVAS

CONTACTO

Enderezo:
Rua Sarabia,8
36700 - Tui - PONTEVEDRA
Teléfono: 886317691 Móbil: 659906806
Fax:
Email: secretaria@acolle.org
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:

Asociación galega de residencias e centros de iniciativa social, estamos formados por 12 residencias a nivel autonómico.

A quen vai dirixida:

Ós usuarios das residencias.

Quen pode colaborar:

Os profesionais da asociación e das residencias.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado