ASOCIACIÓN GALEGA DE RESIDENCIAS E CENTROS DE ANCIÁNS DE INICIATIVA SOCIAL ACOLLE

Representante legal: CELINA REY DIEGUEZ
C.I.F: G15526148
Coordinador técnico: MAITE RODRÍGUEZ RIVAS
VOLUNTARIADO NAS RESIDENCIAS DE MAIORES DE ACOLLE
- Realización de actividades de ocio e tempo libre, culturais, de acompañamento nos centros de maiores de ACOLLE. - Formación en Voluntariado con Maiores. - Paseos polo exterior. - Lectura. _ Videochamadas.