ASOCIACIÓN GALLEGA DE HEMOFILIA, AGADHEMO

Representante legal: HERMINIA SIAS CORTIÑAS
C.I.F: G15220577
Coordinador técnico: DAVID CAO SANCHEZ

CONTACTO

Enderezo:
HOSPITAL JUAN CANALEJO, EDIF. DEL HOTEL-AS XUBIAS, 84
15006 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-299055 Móbil: 661 558 420
Fax: 981-299055
Email: agadhemo@cogami.es
Nº de voluntarios: 16

INFORMACIÓN

Quen somos:

A NOSA MISIÓN AGADHEMO é unha entidade sen ánimo de lucro que traballa para conseguila normalización social e sanitaria e a mellora na calidade de vida das persoas con coagulopatías conxénitas e as súas familias, a través da defensa e promoción dos seus dereitos e a prestación de servizos que lles proporcionen unha atención integral. A NOSA VISIÓN Unha organización consolidada, con un grupo de profesionais estable, que sirve de referencia a outras entidades nacionais e internacionais que traballan no mesmo ámbito de actuación, Promotora do cambio social en canto a atención e o tratamento en comunidades menos favorecidas, conseguindo que as persoas con coagulopatías conxénitas poidan ter acceso a todos os recursos sociosanitarios normalizados.

A quen vai dirixida:

Persoas con coagulopatías conxénitas e as súas familias

Quen pode colaborar:

Calquera persoa

Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado