ASOCIACIÓN GALLEGA DE HEMOFILIA, AGADHEMO

Representante legal: HERMINIA SIAS CORTIÑAS
C.I.F: G15220577
Coordinador técnico: DAVID CAO SANCHEZ