APEM, ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES DE A CORUÑA

Representante legal: ANTONIA Mª EUGINIA PÉREZ AMIEIRO
C.I.F: G15034176
Coordinador técnico: PETY VÁZQUEZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DOS CHOPOS, 1 - BLQ. 22
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-132218 Móbil:
Fax: 981-132218
Email: apem@apemcoruna.es
Nº de voluntarios: 32

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación Pro Enfermos Mentais de A Coruña (APEM) nace o 16 de xaneiro de 1980, como unha asociación cidadana, sen ánimo de lucro, que integra a persoas con enfermidade mental, familiares e profesionais da saúde mental que ten como principal obxetivo mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade mental. Dende a súa constitución, APEM defende que o tratamento destas persoas con enfermidade mental pasa por algo máis que o tratamento farmacolóxico e, que por elo, é necesario complementalo cun abordaxe psicosocial. Por iso, o principal obxetivo da asociación é axudar á rehabilitación das persoas con enfermidad mental, sobre todo con talleres ocupacionais ou formativos, para fomentar a súa autonomía e favorecer a integración social e laboral.Para iso contamos con Centros de Recuperación Psicosocial e Laboral en Coruña, Culleredo, Betanzos, Carballo, Cee e Vimianzo.

A quen vai dirixida:

Personas con enfermidade mental e as súas familias

Quen pode colaborar:

Calquera persoa que se identifique cos valores e obxetivos da asociación e desexe colaborar co seu voluntariado e axudarnos a acadar o noso fin último: mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade mental e as súas familias.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado