APEM, ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES DE A CORUÑA

Representante legal: ANTONIA Mª EUGINIA PÉREZ AMIEIRO
C.I.F: G15034176
Coordinador técnico: PETY VÁZQUEZ