COMUNIDADE MONTES VECIÑAIS MAN COMÚN DE VALLADARES

Representante legal: GREGORIO ÁLVAREZ PEREIRA
C.I.F: V36663185
Coordinador técnico: CARLOS ALONSO PIÑEIRO

CONTACTO

Enderezo:
CAMIÑO DO PEDREGAL, Nº 6
36315 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-467053 Móbil: 625620918
Fax: 986-467052
Email: cmv@montesvalladares.com
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:
Unha Comunidade de Montes sen ánimo de lucro, que se adica a xestionar unhas 300 hectáreas de Monte Comunal na Parroquia de Valladares, en Vigo. O que se fai son labores propias do mantemento da masa forestal e da posta en valor do monte comunal, rescate do patrimonio etnográfico e arqueolóxico, dotación de servizos e infraestructuras de carácter comunitario, xa sexan de lecer, recreo, deportivas ou doutro tipo, realización de programas educativos e de sensibilización medioambiental, vixiancia contra lumes, etc.
A quen vai dirixida:
A tódolos/as vecinos/as e voluntarios/as que esten interesados/as en conservar e mellorar a conservación do patrimonio forestal de Valadares e potencialos seus aproveitamentos
Quen pode colaborar:
Calquera persoa que teña interés e ganas de comprometerse nalgún campo de actividade no que actua a nosa organización
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado