COMUNIDADE MONTES VECIÑAIS MAN COMÚN DE VALLADARES

Representante legal: GREGORIO ÁLVAREZ PEREIRA
C.I.F: V36663185
Coordinador técnico: CARLOS ALONSO PIÑEIRO