CONCELLO DE A CORUÑA / CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Representante legal: Inés Rey García
C.I.F: P1503000J
Coordinador técnico: Ana Enríquez Campesino

CONTACTO

Enderezo:
Praza María Pita 1
15001 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 184200 Móbil: 661687873
Fax:
Email: voluntariado@coruna.es
Nº de voluntarios: 500

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:

Cidadanía en xeral.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado