CONCELLO DE A CORUÑA / CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Representante legal: Inés Rey García
C.I.F: P1503000J
Coordinador técnico: Ana Enríquez Campesino