CONCELLO DE ABEGONDO

Representante legal: JOSE A. SANTISO MIRAMONTES
C.I.F: P1500100A
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
SAN MARCOS, S/N
15318 - ABEGONDO - A CORUÑA
Teléfono: 981-647996 Móbil: 981-647997
Fax: 981-673050
Email: servizos.sociais@abegondo.es
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: