CONCELLO DE BETANZOS

Representante legal: DOLORES FARALDO BOTANA
C.I.F: P1500900D
Coordinador técnico: Departamento de Servizos Socias

CONTACTO

Enderezo:
CANTÓN DE SAN ROQUE, Nº4
15300 - BETANZOS - A CORUÑA
Teléfono: 981-773701 Móbil: 981-770011
Fax: 981-770681
Email: isabel.montes@betanzos.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 53

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado