CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO

Representante legal: AVELINO PAZOS PEREZ
C.I.F: P3202300D
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. DO CONCELLO Nº18
32430 - CASTRELO DE MIÑO - OURENSE
Teléfono: 988-493000 Móbil:
Fax: 988-493100
Email: tecnicocastrelo@gmail.com
Nº de voluntarios: 8

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: