CONCELLO DE LOURENZÁ

Representante legal: ROCÍO LÓPEZ GARCÍA
C.I.F: P2702700B
Coordinador técnico: RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DO CONDE SANTO S/N
27760 - LOURENZÁ - LUGO
Teléfono: 982 121 006 Móbil: 982 121 006
Fax: 982 121 506
Email: villaronte@gmail.com
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado