CONCELLO DE MIÑO

Representante legal: RICARDO A. M. SÁNCHEZ OROZA
C.I.F: P1504900J
Coordinador técnico: Cristina Rodríguez Mosquera

CONTACTO

Enderezo:
CARREIRA, 38
15630 - MIÑO - A CORUÑA
Teléfono: 981782659 Móbil:
Fax: 981783175
Email: correo@concellodemino.es
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:

Servizos Sociais Municipais

A quen vai dirixida:

Poboación en xeral e colectivos específicos

Quen pode colaborar:

Dependendo da convocatoria

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado