CONCELLO DE PONTEAREAS / OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Representante legal: Xosé Represas Giráldez
C.I.F: P3604200J
Coordinador técnico: Rocio Márquez González

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Oriente s/n
36860 - PONTEAREAS - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-640000 Móbil: 687764516
Fax: 986-660647
Email: voluntariado@ponteareas.gal
Nº de voluntarios: 45

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa