CONCELLO DE PONTEAREAS / OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Representante legal: Xosé Represas Giráldez
C.I.F: P3604200J
Coordinador técnico: Rocio Márquez González
publicación