CONCELLO DE PONTECESO

Representante legal: JOSÉ LUIS FONDO AGUIAR
C.I.F: P1506900H
Coordinador técnico: XOSÉ LOIS GARCÍA CARBALLIDO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CONCELLO, 18
15110 - PONTECESO - A CORUÑA
Teléfono: 981-714000 Móbil:
Fax: 981-715028
Email: omix@ponteceso.net
Nº de voluntarios: 9

INFORMACIÓN

Quen somos: Colectivo que desexa axudar a mellorar a nosa comunidade cun fin desinteresado pero moi satisfactorio.
A quen vai dirixida: A toda a poboación.
Quen pode colaborar: Maiores de 16 anos.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado