CONCELLO DE RIBADEO/ VOLUNTARIADO SOCIAL

Representante legal: FERNANDO SUAREZ BARCIA
C.I.F: P2705100B
Coordinador técnico: TERESA GONZALEZ PIÑEIROA

CONTACTO

Enderezo:
RÚA BUENOS AIRES, 14
27700 - RIBADEO - LUGO
Teléfono: 982-120701 Móbil:
Fax: 982-130975
Email: alcaldia@ribadeo.org
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: