CONCELLO DE RIBADEO/ VOLUNTARIADO SOCIAL

Representante legal: FERNANDO SUAREZ BARCIA
C.I.F: P2705100B
Coordinador técnico: TERESA GONZALEZ PIÑEIROA