CONCELLO DE VIANA DO BOLO

Representante legal: SECUNDINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
C.I.F: P3208700I
Coordinador técnico: GENMA MATÍAS GONZÁLEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CONSTITUCIÓN, 14
32550 - VIANA DO BOLO - OURENSE
Teléfono: 988-329260 Móbil: 988-329260
Fax: 988-329089
Email: cimviana@gmail.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: