CONCELLO DE VIANA DO BOLO

Representante legal: SECUNDINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
C.I.F: P3208700I
Coordinador técnico: GENMA MATÍAS GONZÁLEZ