CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE, COGAMI

Representante legal: ANXO QUEIRUGA VILA
C.I.F: G32115941
Coordinador técnico: JUANA Mª TUBÍO ORDOÑEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA MODESTO BROCOS, Nº 7, BLOQUE 3-BAIXOS
15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-574698 Móbil: 981-574698
Fax: 981-105061
Email: correo@cogami.gal
Nº de voluntarios: 569

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado