CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE, COGAMI

Representante legal: ANXO QUEIRUGA VILA
C.I.F: G32115941
Coordinador técnico: JUANA Mª TUBÍO ORDOÑEZ
Apoio e reforzo educativo
Apoio e reforzo educativo