CRUZ ROJA ESPAÑOLA, COMITÉ AUTONÓMICO DE GALICIA

Representante legal: Mª CARMEN COLMEIRO ROJO
C.I.F: Q2866001G
Coordinador técnico: JOAQUIN VARELA RIVERA

CONTACTO

Enderezo:
RUA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, Nº 1
15002 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-221000 Móbil: 981-205975
Fax: 981-206490
Email: galicia@cruzroja.es
Nº de voluntarios: 5171

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado