FEDERACIÓN DE CENTROS XUVENÍS DON BOSCO DE GALICIA

Representante legal: SUSANA/CAMBIOU VALIÑO ROZAS
C.I.F: G15450828
Coordinador técnico: Diego Portos García