FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Representante legal: JUAN GONZÁLEZ PÉREZ
C.I.F: G15629629
Coordinador técnico: Andrea Manuela García Corzo

CONTACTO

Enderezo:
R/ VARSOVIA, 4C-6ª PLANTA
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 986843436 Móbil: 698144536
Fax:
Email: comunicacion@fondogalego.gal
Nº de voluntarios: 47

INFORMACIÓN

Quen somos:

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está integrado por un cento de concellos e mais as deputacións da Coruña, Pontevedra e Lugo, que concentran a través desta rede os seus esforzos no eido da cooperación ao desenvolvemento. Desde a súa fundación en 1997, a asociación impulsou uns 170 proxectos en 32 países, entre os que destacan Cabo Verde, Nicaragua, Cuba, Perú e, na actualidade, Mozambique e Guinea-Bissau. Ao tempo, promove numerosas actividades e materiais para sensibilizar á cidadanía galega a prol da solidariedade internacional e a Axenda 2030.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado