FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Representante legal: JUAN GONZÁLEZ PÉREZ
C.I.F: G15629629
Coordinador técnico: Andrea Manuela García Corzo