ASOCIACIÓN SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA

Representante legal: CAROLINA CAMPOS ÁLVAREZ
C.I.F: G36833648
Coordinador técnico: CAROLINA CAMPOS ÁLVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
VEREDA DEL POLVORÍN,2- CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE MONTE ALTO
15002 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-243506 Móbil: 902-152323
Fax: 981- 243506
Email: direccion@solidaridadgalicia.org
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado