ASOCIACIÓN SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA

Representante legal: CAROLINA CAMPOS ÁLVAREZ
C.I.F: G36833648
Coordinador técnico: CAROLINA CAMPOS ÁLVAREZ