FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ GALICIA

Representante legal: MYRIAM GARABITO COCIÑA
C.I.F: G84451087
Coordinador técnico: IRENE MARÍN BARCA

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Galeras, 13 - 2º Of 5
15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-586387 Móbil: 981-586387
Fax: 981-570920
Email: galicia@unicef.es
Nº de voluntarios: 62

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos un dos 14 comités autonómicos que representan en España a UNICEF (Fondo das Nacións Unidas para a Infancia). Contamos cunha sede autonómica en Santiago de Compostela así como con delegacións de voluntarios en A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo, Ribeira e Ferrol, nas que traballamos para que todos os nenos e nenas vexan cumpridos os seus dereitos. UNICEF traballa en máis de 150 países para lograr cambios reais na vida dos nenos e nenas transformar a sociedade, centrándonos en 5 prioridades: - Superviviencia infantil. - Educación. - VIH/SIDA. - Protección infantil. - Promoción de políticas e alianzas. Para máis información contactar con galicia@unicef.es
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: Calquera persoa
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa