FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ GALICIA

Representante legal: MYRIAM GARABITO COCIÑA
C.I.F: G84451087
Coordinador técnico: IRENE MARÍN BARCA