UNIVERSIDADE DA CORUÑA - OFICINA DE COOPERACION E VOLUNTARIADO (OCV)

Representante legal: JULIO ERNESTO ABALDE ALONSO
C.I.F: Q6550005J
Coordinador técnico: LORENA RILO PEREZ