ASOCIACIÓN VECIÑAL, XUVENIL E CULTURAL REXURDIMENTO DE OS ÁNXELES

Representante legal: MAXIMINO VAZQUEZ TABOADA
C.I.F: G70120076
Coordinador técnico: