MANCOMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DO VAL MIÑOR E VIGO

Representante legal: LATINO RODRIGUEZ AREAL
C.I.F: G36748911
Coordinador técnico: LUZ SANTOS MORAIS

CONTACTO

Enderezo:
SAN MARTIÑO, 16
36378 - GONDOMAR - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: cannaluz@hotmail.com
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quen somos: SOMOS A ASOCIACIÓN DAS COMUNIDADES DE MONTES DO VAL MIÑOR E VIGO QUE NOS XUNTAMOS A REFLEXIONAR SOBRE O INTERESE PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DOS NOSOS MONTES E DAMOS PASOS PARA MELLORAR A SÚA SITUACIÓN.
A quen vai dirixida: A TODAS AS PERSOAS QUE SENSIBILIZADAS CO MEDIO AMBIENTE EN XERAL E COS MONTES EN PARTICULAR.
Quen pode colaborar: CALQUERA PERSOA QUE TEÑA AUTONOMÍA, MOBILIDADE E TEMPO, PARA COLABORAR NAS TAREFAS DO MONTE. CALQUERA OUTRA PERSOA QUE QUEIRA COLABORAR Á QUE TRATAREMOS DE INTEGRAR NAS DIFERENTES TAREFAS QUE DESENVOLVE A MANCOMUNDIADE.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado